Historie Hasičské vzájemné pojišťovny

"Hasičství a pojišťování musí býti sjednoceno a solidární jako dva nerozluční činitelé, kteří musí plnit veliký úkol národohospodářský"

Titus Krška, 1874

Když v roce 1699 podal Jan Kryštof Bořek zcela novátorský návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách, stal se jeho návrh prvním...

Čtěte více

Založit vzájemně prospěšnou pojišťovnu, která by sloužila příslušníkům českých sborů dobrovolných hasičů na Moravě, nebylo v německém prostředí...

Čtěte více

Než mohli Titus Krška a Hynek Světlík svolat na 17. června 1900 ustavující schůzi v Brně, na které byla zástupci moravských hasičských sborů založena...

Čtěte více

Necelý měsíc po ustavující valné hromadě byla zahájena obchodní činnost Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně. Rok od roku získávala díky své obchodní...

Čtěte více

Zatímco na Moravě a ve Slezsku obchodní úspěchy HVP rostly, v Čechách, ačkoliv i tam byla zřízena řada obchodních zastoupení, už tomu tak nebylo. Zde...

Čtěte více

Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a následné vyhlášení války Srbsku přerostlo v 1. světovou válku, která tragicky poznamenala...

Čtěte více

Konec 1. světové války přinesl nejen konec válečných hrůz, ale také nevyhnutelné politické změny v uspořádání Evropy. Rakousko – Uhersko se rozpadlo a...

Čtěte více

V roce 1925 měla Hasičská vzájemná pojišťovna uzavřeno 660 520 pojistek. Za dobu svého trvání vyplatila hasičským sborům 1,5 mil. Kč na podporách,...

Čtěte více

Od prvního dne Protektorátu bylo zřejmé, že prvotním cílem okupantů je maximální využití českého hospodářství pro válečné potřeby Německa....

Čtěte více

Když v květnu 1945 okupace Československa skončila, nebylo snadné vyčíslit škody na majetcích, životech i charakterech lidí, které způsobila....

Čtěte více
the best replica watches