Profesní organizace

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením, jejímž posláním je koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů

ČKP je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení).

ČKP spravuje garanční fond, fond zábrany škod a provozuje Linku pomoci řidičům 1224. Zajišťuje likvidaci specifických pojistných událostí a provozuje informační středisko pro poškozené.

Český jaderný pojišťovací pool

Český jaderný pojišťovací pool

Volné sdružení pojišťoven, založené v r. 1995 za účelem vytvoření kapacity potřebné pro pojišťování a zajišťování jaderných rizik.

V současné době se Český jaderný pojišťovací pool podílí na pojištění a zajištění více než 380 jaderných elektráren po celém světě, včetně obou českých - Dukovan a Temelína.

 

the best replica watches