Operační program PIK

 

Společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. získala dotaci, v rámci Výzvy II programu podpory Úspory energie, na realizaci úsporných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti administrativního centra Florián, které se nachází ve Žďáru nad Sázavou.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti Administrativního centra Florián společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004862
Datum zahájení realizace projektu: 01. 05. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 05. 2018

Tento projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Projekt Snížení energetické náročnosti Administrativního centra Florián společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. směřuje k zavedení komplexních opatření na snížení energetické náročnosti budovy. Bude provedena dodatková tepelná izolace obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem a výměna výplní otvorů, aby byla prokazatelně zajištěna trvalá úspora energie.

the best replica watches