Historie Hasičské vzájemné pojišťovny

"Hasičství a pojišťování musí býti sjednoceno a solidární jako dva nerozluční činitelé, kteří musí plnit veliký úkol národohospodářský"

Titus Krška, 1874

Od osvobození ke znárodnění

Když v květnu 1945 okupace Československa skončila, nebylo snadné vyčíslit škody na majetcích, životech i charakterech lidí, které způsobila. Hospodářství bylo v troskách a neexistovalo nic, co by nepoznamenala německá rozpínavost. Obnova Československého státu však byla v režii tehdejší politické situace a ve svých důsledcích vedla k monopolu jediné pojišťovny.

Jedním ze zásadních poválečných rozhodnutí bylo vydání dekretu prezidenta republiky ze dne 19. května 1945, kterým byly zavedeny do všech pojišťoven národní správy. Téhož dne byl také vydán dekret o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody, který znamenal, že pojistné smlouvy, které byly převedeny na německé pojišťovny, přecházely zpět na původní pojišťovny.Pojistka HVP z roku 1947 přepsaná na První československou pojišťovnu, n.p.

Hasičská vzájemná pojišťovna se plně zapojila do obnovy československého pojišťovnictví a spolu se zemskými jednotami také do obnovy poválečného českého hasičstva, které mělo za úkol zorganizovat strukturu hasičských sborů v pohraničí, věnovat důraz na požární prevenci a prostřednictvím Hasičské pojišťovny rozšířit pojištění nových sborů. První novinkou, která byla v poválečném období zavedena, bylo úrazové pojištění dětí do šestnáci let.

Prezident republiky podepsal dne 24. října dekret o znárodnění akciových bank a soukromých pojišťoven. Na základě dekretu vznikla Pojišťovací rada, která měla na starosti jednotné vedení smluvního pojišťovnictví a která vypracovala návrh na sloučení 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních reprezentací do pěti pojišťoven - národních podniků.Dodatek k pojistce HVP pořízený Československou pojišťovnou, n.p. roku 1949

Hasičská vzájemná pojišťovna se stala součástí První československé pojišťovny, n.p. se sídlem v Brně. Do osmičlenného představenstva jmenoval ministr financí reprezentanta Svazu československého hasičstva a představenstvo uzavřelo se svazem novou dlouholetou smlouvu. Smlouva však trvala jen do května 1948, kdy došlo vyhláškou ministerstva financí k likvidaci 198 pojišťoven a majetek pojišťoven, které zanikly bez likvidace byl převeden na První československou pojišťovnu, národní podnik.

Poslední platbu, kterou Hasičská vzájemná pojišťovna na hasičský účet provedla, bylo 100 000 korun v roce 1947.

the best replica watches