Základní informace

Založení společnosti: ustavující valnou hromadou v Brně dne 26. listopadu 1991.

Vznik společnosti: zápis do obchodního rejstříku dne 11. listopadu 1992 v Brně.

Obchodní jméno: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Sídlo společnosti: Praha 2, Římská 2135/45

Identifikační číslo: 46973451

Identifikátor datové schránky: 3ncedf2

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, zábranná činnost.

Zápis v Obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka č. 2742.

Povolení podnikat na území ČR:

  • v oblasti neživotního pojištění vydalo Ministerstvo financí České Republiky dne 30. července 1992, č. j. 103/39 561/92
  • v oblasti životního pojištění vydalo Ministerstvo financí České Republiky dne 23. prosince 1993, č. j. 323/41 385/1993
  • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla: povolení vydala ČNB dne 18.11. 2007, č.j.: 2007/13321/550
  • pro provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění vydala ČNB dne 19. listopadu 2010, č. j.: 2010/10290/570

Zahájení pojišťovací činnosti:

  • v oblasti neživotního pojištění: 11. listopadu 1992
  • v oblasti životního pojištění: 1. října 1994

Orgány HVP, a.s.

Představenstvo:

  • Předseda: Ing. Josef Moravec
  • Členové: Mgr. Adam Dobiáš, Mgr. Jiří Žižka

Dozorčí rada:

  • Předseda: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Členové: Ing. Jiřina Brychcí, JUDr. Zdenka Čížková, Ing. Leoš Kozohorský.

Výbor pro audit:

Ing. Jakub Kovář - předseda výboru
datum narození: 2.5.1973
bytem: Sokolovská 454/126, Karlín, 186 00 Praha 8
den vzniku členství: 29. dubna 2022

Ing. Josef Budík, CSc.
datum narození: 5.2.1950
bytem: Uzoučká 1060, 165 00 Praha 6 – Suchdol
den vzniku členství: 29. dubna 2022

Ing. Miroslav Červenka
datum narození: 27.3.1962
bytem: Oblouková 202, 252 45 Ohrobec
den vzniku členství: 29. dubna 2022

 

 

the best replica watches