Historie Hasičské vzájemné pojišťovny

"Hasičství a pojišťování musí býti sjednoceno a solidární jako dva nerozluční činitelé, kteří musí plnit veliký úkol národohospodářský"

Titus Krška, 1874

Uplynulo 90 let od vzniku Hasičské vzájemné pojišťovny a 44 let od jejího znárodnění, když nová společensko-ekonomická situace přinesla...

Čtěte více
the best replica watches