Partneři

Sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezskaSdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.

Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

SH ČMS sdružuje více než 340 tisích členů v 7 831 sborech dobrovolných hasičů.

Společenstvo kominíků ČRSpolečenstvo kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví.

Účelem a smyslem této organizace je ochrana a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti.

Český rybářský svazČeský rybářský svaz

Jedno z největších zájmových sdružení v České republice, které sdružuje téměř 250 tisíc členů organizovaných v 482 místních organizací.

Jeho posláním je vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství, chovat, chránit a lovit ryby a vodní organismy. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport a chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.

Myslivecká komora

Cílem Myslivecké komory je vytvořit oraganizaci, která bude reprezentovat myslivost v ČR.

Zabývá se ochranou přírody a krajiny a v ní volně žijících živočichů, chovem a ochranou zvěře. Pečuje o zachování a upevňování mysliveckých zvyků a tradic a výchovou mládeže k lásce k přírodě a myslivosti.

 

 

the best replica watches