Historie Hasičské vzájemné pojišťovny

"Hasičství a pojišťování musí býti sjednoceno a solidární jako dva nerozluční činitelé, kteří musí plnit veliký úkol národohospodářský"

Titus Krška, 1874

Počátky obchodní činnosti

Necelý měsíc po ustavující valné hromadě byla zahájena obchodní činnost Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně. Rok od roku získávala díky své obchodní politice stále více pojištěnců a také, jak už to bývá, nevraživosti z řad konkurence.

Hasičská pojišťovna zahájila provoz 1. července 1900 v místnostech na brněnském Nádražním náměstí se dvěma úředníky a zatím bez obsazeného místa ředitele. Agendu ředitele vykonával předseda správní rady Hynek Světlík, jehož zásluhou HVP spravovala do března 1903 Hasičskou svépomocnou záložnu, která půjčkami zhodnocovala část příjmů Hasičské pojišťovny.Leták filiálky HVP v Prostějově

Díky nízkým sazbám měla HVP již v prvním roce 3 888 pojištěnců a jejich počet dále rostl, jak se zvyšovala známost a obchodní aktivity pojišťovny a prodejní dovednosti jejích obchodních zástupců.

Dobrým obchodním krokem, který zároveň napomohl řešit dlouholetý problém, bylo pojištění požárních přípřeží (hasičských tažných koní), zavedené v roce 1906. Tímto pojištěním se dostalo zastání majitelům koní, kteří je byli povinni půjčovat k zásahům při požárech, ale zároveň neměli právo na odškodnění, pokud se jejich koně při zásahu zranili. Pojišťovna také zohledňovala odolnost staveb vůči ohni při výpočtu pojistného a své členy z řad dobrovolných hasičů zvýhodňovala nižším pojistným a při likvidaci pojistných událostí.Pojistka požárních přípřeží z roku 1909

Značný podíl na hospodářských a obchodních úspěších pojišťovny měl také fakt, že pojišťovna měla nízké provozní náklady. Nákladnou činnost jednatelů a agentů vykonávali převážně bezplatně, jako čestnou funkci, právě členové hasičských sborů, z nichž někteří projevili nečekané obchodní nadání.

Hasičská vzájemná pojišťovna se začala rozvíjet v dobře prosperující Pozvání k valné hromadě 1909pojišťovnu, ale také se musela potýkat s nepřátelským prostředím vytvářeným především německou konkurencí. Ta v ní spatřovala nebezpečného obchodního konkurenta a působením přes tisk dělala vše pro odvrácení přízně veřejnosti. Ani některé české společnosti a vlivné osobnosti nevěřily, že by spolky dobrovolných hasičů byly schopny bez jakékoliv další podpory udržovat při životě svou pojišťovnu a aktivity dobrovolného hasičstva vedené tímto směrem ignorovaly.

Pojišťovna se však nejen držela při životě, ale rok od roku vzkvétala a její obchodní zastoupení se šířila nejen Moravou a Slezskem, ale zamířila i do Čech.

the best replica watches