Pojistná událost z připojištění povinného ručení: skla, živel, střet se zvěří

Pojistnou událost hlaste neprodleně na Generálním ředitelství, aby mohla být co nejdříve řešena likvidátorem.

pojistná událost z připojištění povinného ručení - skla, živel, střet se zvěří

Jsou kryty škody:

  • z připojištění k povinnému ručení: skla, živel, střet se zvěří

Jak škodu oznámit:

K hlášení škodné události si připravte:

  • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo,
  • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody,
  • údaje o nehodě
  • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
  • nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail.

Po nahlášení pojistné události:

  • bude Vám přiděleno číslo pojistné události
  • pokud bude třeba, bude Vás kontaktovat likvidátor, aby si vyžádal potřebné doklady.

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

the best replica watches