Pojistná událost z havarijního pojištění

Pojistnou událost hlaste neprodleně na Generálním ředitelství, aby mohla být co nejdříve řešena likvidátorem.

pojistná událost z havarijního pojištění

Škody na vozidle jsou kryty:

Jak škodu oznámit:

K hlášení škodné události si připravte:

  • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo,
  • údaje o nehodě,
  • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody),
  • nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail.

Po nahlášení pojistné události:

  • bude Vám přiděleno číslo pojistné události
  • pokud bude třeba, bude Vás kontaktovat likvidátor, aby si vyžádal potřebné doklady.

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

 

 

the best replica watches