Pojistná událost z pojištění oprav pozáruční vady motorového vozidla

Pojistnou událost hlaste neprodleně na Generálním ředitelství, aby mohla být co nejdříve řešena likvidátorem.

Pojistná událost z pojištění záruky

Jak škodu oznámit:

Pro oznámení pojistné události je nutné odeslat vyplněné a podepsané formuláře na naši adresu:

  • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Úsek likvidace pojistných událostí, Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
  • nebo na email: skody@hvp.cz

Tiskopisy k hlášení pojistné události:

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

the best replica watches