Pojistné plnění z životního pojištění a připojištění

V životním pojištění se pojistné plnění vyplácí v případě dožití sjednané doby pojištění nebo tehdy, došlo-li k úmrtí nebo vážnému onemocnění.

pojistné plnění z životního pojištění

Pojistné plnění se vyplácí:

 • ze slmouvy životního pojištění
 • z připojištění sjednaných k životnímu pojištění

Dožití

V případě uplynutí pojistné doby (dožití pojištěného data pojistné smlouvy) kontaktujte našeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s vámi vyřídí potřebné náležitosti.

Pro účely likvidačního šetření budete potřebovat:

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas (jeden z jmenovaných)
 • pojistku nebo pojistnou smlouvu

Smrt

V případě smrti pojištěného životního pojištěním kontaktuje oprávněná (obmyšlená osoba, dědic) našeho pojišťovacího zprostředkovatele, který vyřídí potřebné náležitosti.

Pro účely likvidačního šetření budete potřebovat:

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas (jeden z jmenovaných),
 • pojistku nebo pojistnou smlouvu,
 • úmrtní list pojištěného,
 • list o prohlídce zemřelého, případně potvrzení o příčině úmrtí.

Vážná onemocnění

Pojistná událost vzniká u pojistných smluv, u kterých je sjednáno připojištění vážného onemocnění.

V případě vážného onemocnění kontaktujte našeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s vámi vyřídí potřebné náležitosti.

Pro účely likvidačního šetření budete potřebovat:

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas (jeden z jmenovaných),
 • pojistku nebo pojistnou smlouvu,
 • doklad o průkazném stanovení (potvrzení) diagnózy lékařem.

Zproštění od placení pojistného

V případě přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, kontaktujte našeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s vámi vyřídí potřebné náležitosti.

Pro účely likvidačního šetření budete potřebovat:

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas (jeden z jmenovaných),
 • doklad o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo doklad o datu přiznání invalidity III. stupně.

Úrazové připojištění

viz. pojistná událost z úrazového pojištění

Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici

Zdravotně sociální připojištění

 • Připojištění pracovní neschopnosti

 • Připojištění pobytu v nemocnici

 

 

the best replica watches