Pojistná událost na majetku

Pojistná událost na majetku je škodou, která vznikla na nemovitém majetku (rodinných domech, vedlejších stavbách, objektech k podnikání atp.) a jejich zařízení a vybavení.

pojistná událost na majetku

Škody na majetku jsou kryty:

 • pojištěním staveb a domácností - v případě pojištění občanů),
 • pojištěním staveb a movitého majetku - v případě podnikatelských subjektů a pojštění organizací).

Postup v případě vzniku škody:

 • ihned po vzniku škody zdokumentovat situaci, např. foto, video,
 • učinit nezbytná opatření nutná k tomu, aby se nezvětšovaly škody na majetku, případně škody na zdraví a majetku dalších osob,
 • v případě požáru vždy volejte HZS,
 • v případě podezření, že došlo ke spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, např. vloupání, vandalismus, zavolejte PČR,
 • zbytky poničených nebo poškozených věcí uschovejte pro další prohlídku pracovníkem HVP, a.s., pokud to z hygienických či bezpečnostních důvodů není možné, proveďte zdokumentování, např. foto, video,
 • pořiďte si seznam poškozených nebo zničených věcí, shromážděte pořizovací doklady dokladující jejich stáří a cenu (záruční listy kupní smlouvy atp.)
 • následně uchovávejte:

  • doklady za opravu, např. faktury s rozpisem prací a materiálu, paragony atp.
  • doklad o neopravitelnosti poškozené věci
  • odborná posouzení

K hlášení pojistné události si připravte:

 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěného
 • datum a místo vzniku škodní události
 • příčina a rozsah poškození
 • telefonní spojení
 • číslo bankovního účtu

Jak škodu oznámit:

Škodu může hlásit pojistník i poškozený, pojistnou událost hlaste neprodleně na Generálním ředitelství, aby mohla být co nejdříve řešena likvidátorem.

Po nahlášení pojistné události:

 • bude Vám přiděleno číslo pojistné události,
 • pokud bude třeba, bude Vás kontaktovat likvidátor, aby si vyžádal potřebné doklady.

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace