Pojistná událost z povinného ručení

V případě pojistné události z povinného ručení, je nahlášení pojistné události povinností danou zákonem. Vyplnění Záznamu o dopravní nehodě tuto povinnost nenahrazuje.

pojistná událost z povinného ručení

Pojistné události z povinného ručení hlaste výhradně našemu smluvnímu likvidátorovi, kterým je společnost CONTIN s.r.o.:

NÁHRADNÍ VOZIDLA - přehled obvyklých denních sazeb náhradních vozidel při pojistné události z povinného ručení (limity platné od 1. 10. 2022)

K hlášení škodné události si připravte:

  • číslo Vaší pojistné smlouvy na vozidlo,
  • nacionále řidiče vozidla v době vzniku škody,
  • údaje o nehodě
  • údaje o svém vozidle (u vozidel vždy SPZ, VIN, tovární značku a typ, rozsah škody)
  • nezapomeňte uvést svou adresu a telefon nebo e-mail.
  • Při osobním hlášení předejte pojišťovně "Záznam o dopravní nehodě" sepsaný s druhým účastníkem v případech, kdy nebyla nehoda šetřena Policií ČR. V ostatních případech zašlete jeho kopii následně s uvedením identifikačních znaků získaných při hlášení škody (číslo pojistné události).

Po nahlášení pojistné události:

  • bude Vám přiděleno číslo pojistné události
  • pokud bude třeba, bude Vás kontaktovat likvidátor, aby si vyžádal potřebné doklady.

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

the best replica watches