Pojistná událost na motorovém vozidle

Pojistná událost na motorovém vozidle je škodou, která vznikla na motorovém vozidle nebo na majetku či zdraví dalších osob a jehož příčinou je provoz motorového vozidla. Může jít také o škodu, která byla na motorovém vozidle způsobena jinou příčinou, např. působením živlů nebo zvěří.

pojistná událost na motorovém vozidle

Škody na motorovém vozidle jsou kryty:

Postup v případě vzniku škody:

  • Je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc, v případě potřeby zavolejte lékaře a přivolejte policii.
  • Pokud je škoda na jednom při nehodě poškozeném vozidle nebo jiném majetku vyšší než 100 000 Kč, přivolejte policii.
  • Pokud vznikla škoda na majetku třetí osoby, na dopravním značení nebo pozemní komunikaci, nebo došlo ke střetu se zvěří, přivolejte policii.
  • Nebude-li nehodu šetřit policie, vždy vyplňte společný Záznam o dopravní nehodě.
  • Poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a další kontakty všech účastníků nehody včetně případných svědků, snažte se zdokumentovat situaci (foto, video).
  • Pokud bude k DN přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě (i v zahraničí pište česky).
  • Společný záznam o dopravní nehodě musí být podepsán a obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
the best replica watches