Pojistná událost na zakoupené věci

Pojistnou událost hlašte, máte-li uzavřenou smlouvu na pojištění proti náhodnému poškození a odcizení, nebo pojištění prodloužené záruky pro svůj elektrospotřebič, popřípadě jiný spotřebič.

Pojištění zakoupené věci

 

Pojistnou událost hlaste neprodleně (příslušným tiskopisem zaslaným emailem), aby škoda mohla být co nejdříve řešena likvidátorem.

Jak škodu oznámit:

Pro rychlejší komunikaci pečlivě vyplňte tiskopis oznámení o pojistné události (obě dvě části, tj.: dotazník o pojištěném, pojištěné věci, pojistné události a seznam příloh), vytiskněte a podepište. Naskenované, popř. nafocené, přiložte do emailové zprávy společně s ostatními přílohami uvedenými v seznamu příloh a zašlete na email: elektro.hlaseni@hvp.cz

Dle článku 11 Doplňkových pojistných podmínek, odst. 3, pojišťovna požaduje kopii dokladu o zakoupení pojištěné věci. Kopie dokladů uveďte v seznamu příloh a přiložte k emailové zprávě s oznámením o pojistné události.

V případě potřeby, budete kontaktován zástupcem pojišťovny na Vámi uvedené číslo. Pokud se zástupci pojišťovny nepodaří s Vámi spojit, budete osloveni emailem s žádostí o upřesnění kontaktu.

Tiskopisy k hlášení pojistné události:

Při korespondenci vždy uvádějte přidělené číslo pojistné události, případně číslo pojistné smlouvy.

the best replica watches