Pojištění bytových domů

Bytový dům je jako malé městečko směstnané do jedné budovy. Kromě soukromých bytů má i společné prostory a vybavení, které slouží všem a které si zaslouží pojistnou ochranu.

Pojištění bytových domů

 

Pojištění bytových domů je určeno pro vlastníky bytových domů - fyzické osoby, společenstva vlastníků jednotek, bytová družstva.

Předmětem pojištění jsou:

 • stavby bytových domů (včetně např. výtahů, technologií kotelen atp.),
 • movité věci,
 • stroje a strojní zařízení,
 • elektronika,
 • skla,
 • odpovědnost z vlastnictví bytového domu a odpovědnost statutárních orgánů.

Lze sjednat také základní asistenční služby, které se vztahují na plynařské, instalatérské, topenářské, sklenářské a zámečnické práce v rámci urgentních zásahů.

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Rozsah pojistného krytí:

 • FLEXA (požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla),
 • další živelní nebezpečí, zejména vichřice, krupobití, zemětřesení, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, sesuv půdy, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu nebo stožáru, aerodynamický třesk, kouř, náraz silničního dopravního prostředku,
 • povodeň, záplava,
 • odcizení, vandalismus,
 • přepětí nebo podpětí,
 • vodovodní škody,
 • poškození zateplení fasády ptáky, hlodavci a hmyzem,
 • rozbití skla,
 • poškození nebo zničení elektroniky,
 • poškození nebo zničení strojů a strojních zařízení.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví bytového domu:

 • odpovědnost za škodu na věci,
 • odpovědnost za újmu na zdraví,
 • odpovědnost za finanční škodu,
 • náhrada nákladů zdravotních pojišťoven a nemocenského pojištění.

Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytového družstva:

 • odpovědnost za finanční škodu způsobenou statutárním orgánem členům bytového družstva nebo vlastníkům bytových jednotek,
 • úhrada nákladů právního zastoupení.

Pojistné podmínky:

Asistenční podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches