Pojištění myslivců

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti musí mít podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti uzavřeno každý, kdo loví zvěř. Nad rámec tohoto zákonného pojištění jde pojištění myslivců, které kromě zákonem vyžadované odpovědnostní pojistky kryje škody způsobené při výkonu práva myslivosti.

Pojištění myslivců

Základní pojištění zahrnuje:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti, které se řídí zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění.
 • Výkon funkce mysliveckého hospodáře,
 • řízení a provádění lovů a honů,
 • vlastnictví nebo užívání mysliveckých zařízení uvedených, pokud jejich používání není právními předpisy zakázáno,
 • vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva pro vlastní potřebu a jejich používání v honitbě, při lovu na nehonebních pozemcích nebo na schválené střelnici,
 • vlastnictví, držení a používání látek a potřeb k výrobě loveckých nábojů pro vlastní potřebu, pokud není jejich používání zakázáno předpisy o zbraních a střelivu,
 • používání loveckých psů a psů loveckých plemen připravovaných na zkoušky z výkonu práva myslivosti, loveckých dravců a pomocných zvířat při výkonu práva myslivosti.
  Horní hranice plnění:

  • pro případ škody na zdraví 25.000.000,- Kč
  • pro případ škody na věci 1.000.000,- Kč
  • pro případ finanční škody 500.000,- Kč

 • Pojištění zvířete, které zahrnuje úhyn psa s loveckou upotřebitelností, loveckého dravce nebo pomocného zvířete ve vlastnictví pojištěného v přímé souvislosti s úrazem při provádění výkonu práva myslivosti.
 • Horní hranice plnění: cena znovupořízení vycvičeného zvířete max. 50.000,- Kč
 • Úrazové pojištění, které zahrnuje úrazy vzniklé v přímé souvislosti s výkonem práva myslivosti.
  Horní hranice plnění:

  • pro případ smrti způsobené úrazem 100.000,- Kč
  • pro případ trvalých následků způsobené úrazem 150.000,- Kč.
  • pro případ doby nezbytného léčení způsobené úrazem 50.000,- Kč

Pojistné: 300,- Kč

Možná připojištění:

Připojištění zvířete na škody způsobené zvířetem mimo výkon práva myslivosti.

Horní hranice plnění:

 • pro případ škody na zdraví 500.000,- Kč
 • pro případ škody na věci 200.000,- Kč
 • pro případ finanční škody 20.000,- Kč

pojistné: 100,- Kč/1 zvíře (připojistit lze maximálně 5 zvířat).

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches