Pojištění jednotek JSDH obce

Obce - zřizovatelé Jednotek SDH obce mohou pro své jednotky uzavřít pojištění, které je připraveno speciálně pro specifické potřeby členů jednotek.

Pojištění jednotek SDH obcí

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ JEDNOTKY JSDH OBCE

Výhody úrazového pojištění JSDHO:

 • skupinové pojištění za nízké pojistné,
 • jednoduchá administrativa,
 • neomezená územní platnost,
 • pojistná ochrana při provádění zásahu (v době od vyhlášení poplachu do návratu členů jednotky na základnu),
 • pojistná ochrana se vztahuje i na plánovaná školení, výcvik a údržbu techniky,
 • u doby nezbytného léčení úrazu není nutné prokazování pracovní neschopnosti.

Koho lze pojistit:

Členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kteří jsou pověřeni výkonem této funkce.

Pojistit lze na:

 • smrt úrazem,
 • trvalé následky úrazu,
 • dobu nezbytného léčení tělesného poškození vzniklého následkem úrazu.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI JEDNOTKY SDH OBCE

 1. Odpovědnosti za újmu z provozní odpovědnosti JSDHO - škoda na věci nebo újma na zdraví či životě způsobená třetí osobě, za  kterou JSDHO ze zákona odpovídá.

 2. Odpovědnosti za škodu na věcech užívaných movitých – např. škoda na vypůjčené hasičské výzbroji nebo výstroji.

 3. Odpovědnosti za újmu způsobenou obci, která je zřizovatelem JSDHO - škoda nebo újma, kterou způsobí JSDHO svému zřizovateli (obci). Případně také škoda nebo újma způsobená navzájem mezi jednotlivými členy JSDHO.

V případě, že je obec pojištěna u Hasičské vzájemné pojišťovny pro případ odpovědnosti z provozní činnosti, sjednává se pojištění odpovědnosti JSDHO v rozsahu bodů 2 - 3.

V případě, že obec u Hasičské vzájemné pojišťovny není pojištěna pro případ odpovědnosti z provozní činnosti, sjednává se pojištění odpovědnosti JSDHO v rozsahu bodů 1 - 3.

Pojistné podmínky:

Tabulky mezinárodní klasifikace nemoci a přidružených zdravotních problémů (MKN 10) v aktuálně platném znění k nahlédnutí na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Informační dokument produktu:

the best replica watches