Pojištění dobrovolných hasičů

Zcela specifickými druhy pojištění jsou produkty určené pro pojistnou ochranu členů sdružení dobrovolných hasičů a záchranných sborů, které kryjí především škody na zdraví a škody z odpovědnosti způsobené při zásazích i sportovní činnosti.

 

Pojištění dobrovolných hasičů

Pojištění úrazu a odpovědnosti pro členy SH ČMS:

Členové SH ČMS jsou pojištění smlouvou č. 0011-304-083 mezi HVP, a.s. a SH ČMS pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu a doby nezbytného léčení úrazu, který utrpěli při společných akcích a schůzkách, během účasti na sportovních, tělovýchovných, kulturních a rekreačních akcích, při brigádách organizovaných SH ČMS nebo jeho organizačními složkami, při zásahové činnosti členů SDH SH ČMS zařazených v jednotce SDH obce a při hromadné přepravě.

Pojištění odpovědnost za škody hasičů (smlouva 0014-424-018 mezi HVP, a.s. a SH ČMS) se vztahuje na všechny organizační jednotky SH ČMS jako organizátory a pořadatelé postupových hasičských soutěží v požárním sportu, hry Plamen a soutěží dorostu, Kancelář SH ČMS jako garanta přípravy reprezentačních celků mládeže, dorostu a dospělých a všech ostatních plánovaných akcí Kanceláří SH ČMS.

Pojištěny jsou také Ústřední hasičské školy Jánské Koupele a Bílé Poličany, Centrum hasičského hnutí Přibyslav a všechna krajská sdružení hasičů a okresních sdružení hasičů pro případ vzniku odpovědnosti jako organizátory (pořadatelé) i jiných plánovaných akcí odborného nebo společenského charakteru (např. plesy), které mají v plánu práce a plánu kurzů.

Pro aktivity konané nad rámec této smlouvy a pro ostatní hasiče dobrovolné i profesionální, jsou připravena tato pojištění:

Pojištění hasičů SDH obcí (měst) pro případ úrazu »»

Úrazové pojištění členů zásahových jednotek obce pro případ úrazu při provádění zásahu (od vyhlášení poplachu do návratu), při školení, výcviku a údržbě techniky. Pojistné plnění se vztahuje i na lehké úrazy a méně závažné následky úrazu.

Úrazové pojištění oddílu mladých hasičů »»

Skupinové úrazové pojištění členů oddílu mladých hasičů při schůzkách, školeních, výcviku, soutěžích a výletech.

Úrazové připojištění aktivních účastníků soutěží a akcí pořádaných SH ČMS »»

Skupinové úrazové připojištění sjednávané pro aktivní účastníky v nepostupové soutěži v hasičském sportu.

Pojištění odpovědnosti vedoucího mladých hasičů

Pojištění se sjednává pro dobrovolníky, kteří pracují s mladými hasiči, pro případ škody, způsobené jiné osobě na životě, na zdraví a na poškození nebo zničení věci, ke které došlo při výkonu funkce a během zájmové činnosti.

Pojištění odpovědnosti pořadatele na akcích SH ČMS

Sjednává se pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu na soutěžích a akcích pořádaných SH ČMS a jeho organizačními články – škody na zdraví a na majetku.

  • Sjednává se na dobu neurčitou: není třeba sjednávat pokaždé před novou akcí.
  • Počet pojištěných akcí během roku není omezen: pojištění se vztahuje na všechny soutěže a společenské akce, které sbory organizují.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches