Odpovědnost charitativních a sociálních organizací

Organizacím, ať již jsou zřizovány obcí nebo působí v rámci dobrovolné činnosti, které poskytují sociální služby nebo provozují charitativní činnost, nabízíme pojištění odpovědnosti, která jsou vyžadována zákonem.

Odpovědnost charitativních a sociálních organizací

Odpovědnost organizace při výkonu dobrovolnické služby

Povinné pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu dobrovolnické služby v celém rozsahu požadovaným § 7 zákona  č. 198/2002 Sb.

Vysílající organizace je povinna uzavřít před vysláním dobrovolníka k výkonu dobrovolnické služby pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena. Lze pojistit i jiné charitativní organizace.

Poskytovatelé sociálních služeb

Povinné pojištění se sjednává v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách bez pracovníků s odbornou způsobilostí nebo s pracovníky s odbornou způsobilostí dle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povolání.

Rekvalifikační zařízení

Mimo povinné pojištění vyplývající z § 108 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti lze pojištění rozšířit o pojištění odpovědnosti občana vykonávajícího rekvalifikaci a o úrazové pojištění občana vykonávajícího rekvalifikaci.

Tento produkt je vhodný i pro aplikaci na pojištění jiných obdobných činnosti nepodléhajícím zákoníku práce, jako jsou stáže studentů, lékařů a jiných osob.

Obce nebo další subjekty organizující veřejné služby

Povinné pojištění odpovědnosti dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi (§ 18a „veřejná služba") je poskytovaná právní ochrana v celém rozsahu požadovaným zákonem.

Pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace