Úrazové pojištění Jednotky SDH obce

Úrazové pojištění, které je speciálně připraveno pro specifické potřeby členů Jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.

Úrazové pojištění jednotek SDH obcí

Výhody úrazového pojištění JSDHO:

  • skupinové pojištění za nízké pojistné,
  • jednoduchá administrativa,
  • neomezená územní platnost,
  • pojistná ochrana při provádění zásahu (v době od vyhlášení poplachu do návratu členů jednotky na základnu),
  • pojistná ochrana se vztahuje i na plánovaná školení, výcvik a údržbu techniky,
  • u doby nezbytného léčení úrazu není nutné prokazování pracovní neschopnosti.

Koho lze pojistit:

Členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kteří jsou pověřeni výkonem této funkce.

Pojistit lze na:

  • smrt úrazem,
  • trvalé následky úrazu,
  • dobu nezbytného léčení tělesného poškození vzniklého následkem úrazu.

Pojistné podmínky:

Tabulky mezinárodní klasifikace nemoci a přidružených zdravotních problémů (MKN 10) v aktuálně platném znění k nahlédnutí na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Informační dokument produktu:

the best replica watches