Úrazové pojištění oddílu mladých hasičů

Úrazové pojištění pro děti a mládež, které se odborně se připravují a sportují v oddílech mladých hasičů sboru.

Úrazové pojištění oddílu mladých hasičů

Výhody úrazového pojištění oddílu:

  • skupinové pojištění za nízké pojistné,
  • jednoduchá administrativa,
  • neomezená územní platnost,
  • pojistná ochrana se vztahuje na schůzky, školení, výcvik, soutěže a výlety oddílu mladých hasičů.

Koho lze pojistit:

Členy oddílu mladých hasičů.

Pojistit lze na:

  • smrt úrazem,
  • trvalé následky úrazu,
  • dobu nezbytného léčení tělesného poškození vzniklého následkem úrazu.

Pojistné podmínky:

Tabulky mezinárodní klasifikace nemoci a přidružených zdravotních problémů (MKN 10) v aktuálně platném znění k nahlédnutí na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Informační dokument produktu:

the best replica watches