Skupinové úrazové pojištění

Pro skupiny lidí se společnými zájmy, pracovní kolektivy, žáky škol a školek – pro ty a mnohé další je určeno skupinové úrazové pojištění.

Skupinové úrazové pojištění

Výhody skupinového úrazového pojištění:

 • neomezená územní platnost,
 • volba pojistného krytí dle aktuálních potřeb,
 • pojistná ochrana na celých 24 h, příp. pouze při pracovní, školní či jiné činnosti,
 • pojistná ochrana na dobu do 1 roku i jako dlouhodobé pojištění.

Koho lze pojistit:

 • pracovní kolektivy,
 • žáky škol a školek,
 • členy zájmových sdružení (sportovní kluby, volnočasová sdružení apod.),
 • specifické skupiny osob (účastníci letních táborů, ozdravných pobytů, sportovních soustředění).

Pojistit lze na:

 • smrt úrazem,
 • trvalé následky úrazu,
 • dobu nezbytného léčení úrazu tělesného poškození vzniklého následkem úrazu nebo denní odškodné.

Pojistné podmínky:

Tabulky mezinárodní klasifikace nemoci a přidružených zdravotních problémů (MKN 10) v aktuálně platném znění k nahlédnutí na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Informační dokument produktu:

the best replica watches