Pojištění přepravy

Přeprava nákladu je dnes již trvalou součástí naprosté většiny podnikatelských aktivit. Pojištění přepravy kryje rizika, kterým jsou dopravci vystavování ať už ze strany stále rostoucího silničního provozu, nepřízně počasí nebo kriminálního jednání.

Pojištění podnikatelů - přeprava

Pojištění silniční přepravy nákladu

Pojistit lze věci, které jsou na náklady pojištěného přepravovány motorovými vozidly jím sjednanou osobou (dopravcem) nebo vozidly, které pojištěný vlastní nebo po právu užívá.

Předmětem pojištění mohou být vlastní věci movité, nebo cizí věci užívané či převzaté.

Základní pojištění se vztahuje na škody způsobené poškozením nebo zničením nákladu požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, pádem stromů nebo stožáru.

Dodatkové pojištění:

  • poškození nebo zničení přepravovaných věcí při dopravní nehodě,
  • na škody způsobené odcizením v příčinné souvislosti s dopravní nehodou
  • na odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením při přepravě.

Pojištění lze sjednat pro jednorázovou přepravu nebo na více přeprav uskutečněných během pojistného období.

Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem

Pojištění lze uzavřít na cennosti a věci zvláštní hodnoty, vedené v účetních dokladech a účetní evidenci pojištěného, které jsou přepravovány v bezpečnostní přepravce nebo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje na škody způsobené krádeží vloupáním, loupeží a zpronevěrou.

Pojištění lze sjednat pro jednorázovou přepravu nebo na všechny přepravy uskutečněné během pojistného období.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches