Pojištění staveb

Pojištění staveb a dalšího nemovitého majetku patří k základu pojištění podnikatelů – ztráta či závažná škoda na firemních nemovitostech totiž může znamenat nejen ztrátu investice, ale také citelné omezení nebo přerušení podnikatelské činnosti.

Pojištění podnikatelů - stavby

Pojištění se sjednává na nemovitosti na území ČR:

 • Stavby, jejichž vlastníkem je pojištěný nebo na stavby, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však po právu užívá.
 • Dále lze pojistit:

  • vedlejší stavby nebo jednoduché stavby,
  • drobné stavby, nebo seskupení a soubory staveb, kterým nebylo přiděleno popisné či evidenční číslo,
  • trvalé porosty, terénní úpravy, vnější anténní systémy či konzole elektrického nebo jiného vedení instalované na pojištěné stavbě.

Pojistit lze na:

 • Základní živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu.

 • Sdružené živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
  • vichřice,
  • krupobití,
  • sesuv lavin,
  • zřícení skal nebo zemin,
  • tíha sněhu nebo námrazy,
  • pád stromu nebo stožáru,
  • náraz silničního dopravního prostředku,
  • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
  • povodeň a záplava,
  • jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

Dodatkové připojištění:

 • vichřice,
 • krupobití,
 • zemětřesení,
 • zřícení skal nebo zemin,
 • sesuv lavin,
 • tíha sněhu nebo námrazy,
 • povodeň a záplava,
 • pád stromu nebo stožáru,
 • náraz silničního dopravního prostředku,
 • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
 • odcizení; právo na plnění vzniká:

  • při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,
  • při krádeži vloupáním.

Varianty pojištění, možná připojištění

Pojištění skel

Skla okenní, pevně osazená nebo zasazená ve vnějším obvodovém plášti budovy nebo na skla výlohová, která jsou součástí obvodového pláště budovy a výlohy apod.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches