Krátkodobé skupinové úrazové pojištění

Pro skupiny lidí se společnými zájmy, účastníky letních a zimních táborů, lyžařských kurzů, škol v přírodě a další je určeno krátkodobé skupinové úrazové pojištění.

Krátkodobé skupinové úrazové pojištění

Výhody:

 • platnost pojištění Evropa,
 • volba pojistného krytí dle aktuálních potřeb,
 • pojistná ochrana na celých 24 h,
 • pojistná ochrana na dobu do 3 měsíců.

Koho lze pojistit:

 • pracovní kolektivy,
 • žáky škol a školek,
 • členy zájmových sdružení (sportovní kluby, volnočasová sdružení apod.),
 • specifické skupiny osob (účastníci letních táborů, sportovních soustředění).

Pojistit lze na:

 • smrt úrazem,
 • trvalé následky úrazu,
 • denní odškodné,
 • hospitalizace následkem úrazu.

Pojistné podmínky:

Tabulky mezinárodní klasifikace nemoci a přidružených zdravotních problémů (MKN 10) v aktuálně platném znění k nahlédnutí na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Informační dokument produktu:

the best replica watches