Autopojištění

Výhodné spojení povinného ručení a havarijního pojištění s možností dalších dodatkových pojištění na jedné smlouvě. Ať už se cestou přihodí cokoliv, bude možné hradit škodu buď z jednoho, nebo druhého pojištění.

Autopojištění

Výhody:

 • komplexní pojištění vozidla na jedné smlouvě,

 • rozsáhlá segmentace vedoucí až k individuálnímu pojištění,
 • výrazné rozšíření asistenčních služeb.

Slevy:

 • za komplexnost (povinné ručení a havarijní pojištění zároveň),
 • pro členy SDH,
 • pro držitele průkazu ZTP.

Povinné ručení nebo havarijní pojištění lze sjednat také samostatně.

Pro zcela nová vozidla lze sjednat pojištění oprav pozáruční vady vozidla.

POVINNÉ RUČENÍ

je zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje újmy způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění uzavřené v ČR je platné také v zahraničí a vztahuje se na:

 • újmy na zdraví nebo usmrcením,
 • újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmy, které mají povahu ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného.

S povinným ručením získáte:

 • Výběr z limitů pojištění:

  • STANDARD - plnění 50/50,
  • NADSTANDARD - plnění 70/70,
  • EXKLUZIV - plnění 100/100,
  • PREMIUM (pouze pro flotilové pojištění) - plnění 150/150

 • základní asistenční službu,
 • úrazové pojištění posádky vozidla.

Možnost dodatkových pojištění:

 • dvě varianty nadstandardní asistentce,
 • živel, střet se zvěří,
 • odcizení,
 • čelní sklo nebo všechna skla,
 • úrazové pojištění posádky vozidla nad základní limit,
 • věci osobní potřeby nebo i věci určené k podnikání,

Další výhody:

 • bonus až 60 %,
 • sleva za věk a místo pojištění.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

je vhodným doplňkem k povinnému ručení – chráníte se jím před finančními dopady škod, které Vám mohou vzniknout při provozu vozidla.

Havarijní pojištění vozidel ve variantách:

 • KARAMBOL (živel, střet, náraz),
 • JISTOTA (živel, odcizení),
 • KOMFORT (střet, náraz, odcizení),
 • MAX (živel, střet, náraz, odcizení, vandalismus, poškození zaparkovaného vozidla zvířetem).

S havarijním pojištěním získáte:

 • základní asistenční službu.

 + Možnost dodatkových pojištění:

 • dvě varianty nadstandardní asistentce,
 • čelní sklo nebo všechna skla,
 • úrazové pojištění posádky vozidla,
 • věci osobní potřeby nebo i věci určené k podnikání,
 • strojní pojištění nástavby vozidla,
 • činnost vozidla jako pracovního stroje.

Další výhody:

 • územní platnost Evropa,
 • převod bonusu z povinného ručení do výše 40%,
 • slevy za zabezpečení vozidla.

Pojistné podmínky:

Asistenční podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches