Pojištění motocyklů

Výhodné spojení povinného ručení a havarijního pojištění na jedné pojistné smlouvě, se kterým máte jistotu, že ať už se vám na cestách přihodí cokoliv, bude možné hradit škodu buď z jednoho, nebo druhého pojištění.

Pojištění motocyklů

Výhody:

 • asistenční služby,
 • možnost uzavřít povinné ručení nebo havarijní pojištění samostatně.

Slevy:

 • za komplexnost (povinné ručení a havarijní pojištění zároveň),
 • pro členy SDH,
 • pro držitele průkazu ZTP.

POVINNÉ RUČENÍ

je zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje újmy způsobené třetí osobě provozem vozidla.

Pojištění uzavřené v ČR je platné také v zahraničí a vztahuje se na:

 • újmy na zdraví nebo usmrcením,
 • újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmy, které mají povahu ušlého zisku,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného.

S povinným ručením získáte:

 • Výběr z limitů pojištění:

  • STANDARD - plnění 50/50,
  • NADSTANDARD - plnění 70/70,
  • EXKLUZIV - plnění 100/100,

 • základní asistenční službu.

Další výhody:

 • bonus až 60 %,
 • sleva za věk a místo pojištění.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

je vhodným doplňkem k povinnému ručení – chráníte se jím před finančními dopady škod, které Vám mohou vzniknout při provozu vozidla.

S havarijním pojištěním získáte:

 • výběr z variant pojištění:

  • KARAMBOL (živel, střet, náraz),
  • JISTOTA (živel, odcizení),

 • základní asistenční služby.

Další výhody:

 • územní platnost Evropa,
 • převod bonusu z povinného ručení do výše 40%.

Pojistné podmínky:

Asistenční podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches