Komplexní pojištění občanů Klasik a Kombi

V dnešní hektické době je třeba hledat co nejefektivnější cesty k zabezpečení své domácnosti a majetku proti všem nebezpečím, které takové vlastnictví přináší.

Komplexní pojištění občanů

Produktem lze pojistit:

 • občanské stavby (hlavní stavba, vedlejší stavby, byt jako stavbu),
 • domácnost (trvale obývaná, rekreační, majetek v garáži na jiné adrese než domácnost),
 • občanskou odpovědnost,
 • dvě varianty asistenční služby - základní a rozšířenou.

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat ve variantách:

KLASIK, s rozsahem pojistných nebezpečí:

 • MINIMUM
 • STANDARD
 • EXKLUZIV

Základní asistence k variantě EXKLUZIV zdarma.

KOMBI, s rozsahem pojistných nebezpečí:

 • MINIMUM
 • STANDARD
 • EXKLUZIV
 • PREMIUM

Základní asistence k variantě EXKLUZIV a PREMIUM zdarma.

Výhody:

 • možnost sjednat kompletní pojištění majetku na jedné pojistné smlouvě,
 • možnost sjednat jednotlivě stavbu, domácnost nebo odpovědnost v běžném občanském životě,
 • výběr ze tří variant rozsahu pojistných nebezpečí a volba připojištění,
 • k hlavní stavbě (budově) jsou zdarma pojištěny i drobné stavby do 25m2,
 • možnost rozšířit pojištění domácnosti i na věci uložené v garáži na jiné adrese než je domácnost.

Komplexní pojištění občanů – slevy:

 • 10% sleva při kombinaci pojištění: 

  • stavba + domácnost
  • stavba + odpovědnost za újmu
  • domácnost + odpovědnost za újmu

 • 15% sleva při kombinaci pojištění:

  • stavba + domácnost + odpovědnost za újmu

 • 5% věrnostní sleva – přiznává se při přepracování starší smlouvy sjednané u HVP, a.s.,
 • 10% sleva pro členy SDH,
 • 5% sleva za roční splátkovost.

Aby byla Vaše pojistná ochrana úplná, nabízíme také Rodinné úrazové pojištění.

Pojištění staveb

 • Pojištění se vztahuje na stavby, vedlejší stavbybyty jako stavba jednotlivě určené v pojistné smlouvě.
 • Vždy musí být pojištěna stavba hlavní, aby mohly být pojištěny i stavby vedlejší.
 • Za hlavní stavbu se považuje rodinný dům, chalupa či chata. S hlavní stavbou je pojištěno:

  • příslušenství stavby (studny, žumpy, septiky, venkovní i vnitřní vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky…)
  • stavební součásti stavby (ohřívače vody, kotle všeho druhu, tepelná čerpadla…)

 • Za vedlejší stavby se považuje oplocení a meziploty, fotovoltaické elektrárny, které dodávají elektrický proud pro potřebu pojištěných staveb, kůlny, pergoly, bazény, apod.

NAVÍC:

 • Možnost připojistit strojní vybavení budovy.
 • S rozestavenou stavbou je automaticky pojištěn stavební materiál, dočasná stavba, drobná stavební mechanizace a drobné stavební nářadí.

  Pojištění se sjednává v nové ceně stavby.

  Rozsah pojistných nebezpečí u pojištění staveb

  varianta KLASIK

  varianta KOMBI

  Pojištění domácnosti

  Trvale obydlená domácnost

  Základní pojištění:

  • soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení) domácnosti a které slouží k jejímu provozu,
  • domácí a drobná hospodářská zvířata,
  • stavební součásti bytu, stavební součásti vedlejších místností bytu a stavební součásti příslušenství bytu,
  • pojištění zahrnuje také zdravotní pomůcky, jízdní kola, kočárek, věci na zahradě...

  Připojištění nebezpečí odcizení nad základní limit:

  • cenností,
  • stavebních součástí bytu, stavebních součástí vedlejších místností bytu a stavebních součástí příslušenství bytu,
  • elektroniky,
  • malé zahradní mechanizace,
  • příslušenství motorového vozidla.

  Připojištění souboru věcí uložených:

  • v příslušenství bytu,
  • v uzamykatelných společných prostorách bytového domu.

  Rekreační domácnost

  • soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení) rekreační domácnosti a které slouží k jejímu provozu,
  • domácí a drobná hospodářská zvířata.

  Movité věci v garáži na jiné adrese

  • soubor věcí v garáži na jiné adrese než je domácnost.

  Pojištění souboru věcí se sjednává v nové, časové i obvyklé ceně (přesná specifikace v pojistných podmínkách).

  Rozsah pojistných nebezpečí u pojištění domácnosti

  varianta KLASIK

  varianta KOMBI

  Pojištění odpovědnosti občana

  Pojištění se sjednává pro případ vzniku zákonné povinnosti uhradit:

  • škodu způsobenou na movité nebo nemovité věci,
  • škodu způsobenou poraněním nebo usmrcením zvířete,
  • újmu na zdraví,
  • finanční škodu,

  které byly způsobeny:

  • provozem domácnosti a jejího zařízení,
  • při rekreaci, volnočasových aktivitách, rekreačním sportu,
  • účastí na silničním provozu v postavení chodce, cyklisty nebo uživatele jednoduchého, vlastní silou nebo elektromotorem poháněného prostředku (koloběžky, trojkolky, in-line bruslí, segway apod.).

  Pojištění lze sjednat:

  • v územním rozsahu Česká republika nebo Evropa
  • pro osoby žijící ve společné domácnosti, případně  další osoby, které jsou pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti,
  • samostatně nebo společně s pojištěním domácnosti nebo stavby, v rámci Komplexního pojištění občanů,
  • v limitech pojistného plnění:

   • varianta KLASIK: od 1 000 000 – 10 000 000 Kč,
   • varianta KOMB: od 1 000 000 - 50 000 000 Kč,

  • ve třech variantách rozsahu pojistných nebezpečí.

  Rozsah pojistných nebezpečí u pojištění odpovědnosti

  varianta KLASIK

  varianta KOMBI

  U rozsahu MINIMUM varianty KLASIK a MINIMUM BĚŽNÝ ŽIVOT varianty KOMBI lze, do 20% ze sjednaného pojistného plnění, sjednat připojištění odpovědnosti za škody:

  • vyplývající z vlastnictví, držby nebo nájmu nemovitosti,
  • vzniklé v souvislosti s chovem zvířat pro vlastní potřebu.

  U rozsahu STANDARD variant KLASIK a KOMBI lze, do 20% ze sjednaného pojistného plnění, sjednat připojištění odpovědnosti za škody, ke kterým došlo:

  • při zacházení s legálně drženou střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní,
  • v důsledku jednání či opomenutí osoby, které byly pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo prováděním údržby nemovitosti.

  U rozsahu EXKLUSIV varianty KOMBI lze, do 20% ze sjednaného pojistného plnění, sjednat připojištění odpovědnosti za škody, ke kterým došlo:

  • při zacházení s legálně drženou střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní,
  • v důsledku jednání nebo opomenutí osob, které byly pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti.

  Pojistné podmínky:

  Asistenční podmínky:

  Informační dokument produktu:

  the best replica watches