Komplexní pojištění občanů

V dnešní hektické době je třeba hledat co nejefektivnější cesty k zabezpečení své domácnosti a majetku proti všem nebezpečím, které takové vlastnictví přináší.

Komplexní pojištění občanů

Produktem lze pojistit:

 • občanské stavby (hlavní stavba, vedlejší stavby, byt jako stavbu),
 • domácnost (trvale obývaná, rekreační, majetek v garáži na jiné adrese než domácnost),
 • občanskou odpovědnost,
 • dvě varianty asistenční služby - základní a nadstandardní.

Pojištění majetku a odpovědnosti lze sjednat ve třech variantách:

 • MINIMUM
 • STANDARD
 • EXKLUZIV

Výhody:

 • možnost sjednat kompletní pojištění majetku na jedné pojistné smlouvě,
 • možnost sjednat jednotlivě stavbu, domácnost nebo odpovědnost v běžném občanském životě,
 • výběr ze tří variant rozsahu pojistných nebezpečí a volba připojištění,
 • k hlavní stavbě (budově) jsou zdarma pojištěny i drobné stavby do 25m2,
 • možnost rozšířit pojištění domácnosti i na věci uložené v garáži na jiné adrese než je domácnost,
 • základní asistence k variantě EXKLUZIV zdarma.

STAVBA

 • Pojištění se vztahuje na stavby, vedlejší stavbybyty jako stavba jednotlivě určené v pojistné smlouvě.
 • Vždy musí být pojištěna stavba hlavní, aby mohly být pojištěny i stavby vedlejší.
 • Za hlavní stavbu se považuje rodinný dům, chalupa či chata. S hlavní stavbou je pojištěno:

  • příslušenství stavby (studny, žumpy, septiky, venkovní i vnitřní vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky…)
  • stavební součásti stavby (ohřívače vody, kotle všeho druhu, tepelná čerpadla…)

 • Za vedlejší stavby se považuje oplocení a meziploty, fotovoltaické elektrárny, které dodávají elektrický proud pro potřebu pojištěných staveb, kůlny, pergoly, bazény, apod.

NAVÍC:

 • Možnost připojistit strojní vybavení budovy.
 • S rozestavenou stavbou je automaticky pojištěn stavební materiál, dočasná stavba, drobná stavební mechanizace a drobné stavební nářadí.

  Pojištění se sjednává v nové ceně stavby.

  Rozsah variant pojištění staveb

  Komplexní pojištění občanů - rozsah variant pojištění staveb

  DOMÁCNOST

  Trvale obydlená domácnost

  Základní pojištění:

  • soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení) domácnosti a které slouží k jejímu provozu,
  • domácí a drobná hospodářská zvířata,
  • stavební součásti bytu, stavební součásti vedlejších místností bytu a stavební součásti příslušenství bytu,
  • pojištění zahrnuje také zdravotní pomůcky, jízdní kola, kočárek, věci na zahradě...

  Připojištění nebezpečí odcizení nad základní limit:

  • cenností,
  • stavebních součástí bytu, stavebních součástí vedlejších místností bytu a stavebních součástí příslušenství bytu,
  • elektroniky,
  • malé zahradní mechanizace,
  • příslušenství motorového vozidla.

  Připojištění souboru věcí uložených:

  • v příslušenství bytu,
  • v uzamykatelných společných prostorách bytového domu.

  Rekreační domácnost

  • soubor věcí, které tvoří zařízení (vybavení) rekreační domácnosti a které slouží k jejímu provozu,
  • domácí a drobná hospodářská zvířata.

  Movité věci v garáži na jiné adrese

  • soubor věcí v garáži na jiné adrese než je domácnost.

  Pojištění souboru věcí se sjednává v nové, časové i obvyklé ceně (přesná specifikace v pojistných podmínkách).

  Rozsah variant pojištění domácnosti

  Komplexní pojištění občanů - rozsah variant pojištění domácnosti

  ODPOVĚDNOST OBČANA ZA ÚJMU

  Pojištění se sjednává pro případ vzniku zákonné povinnosti uhradit:

  • škodu způsobenou na movité nebo nemovité věci,
  • škodu způsobenou poraněním nebo usmrcením zvířete,
  • újmu na zdraví,
  • finanční škodu,

  které byly způsobeny:

  • provozem domácnosti a jejího zařízení,
  • při rekreaci, volnočasových aktivitách, rekreačním sportu,
  • účastí na silničním provozu v postavení chodce, cyklisty nebo uživatele jednoduchého, vlastní silou nebo elektromotorem poháněného prostředku (koloběžky, trojkolky, in-line bruslí, segway apod.).

  Pojištění lze sjednat:

  • v územním rozsahu Česká republika nebo Evropa
  • pro osoby žijící ve společné domácnosti, případně  další osoby, které jsou pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti,
  • samostatně nebo společně s pojištěním domácnosti nebo stavby, v rámci Komplexního pojištění občanů,
  • v limitech pojistného plnění od 1  000 000 – 10 000 000 Kč,
  • ve třech variantách rozsahu pojistných nebezpečí.

  Varianty pojištění:

  O – MINIMUM

  zahrnuje pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, včetně odpovědnosti za škody způsobené:

  • provozem domácnosti,
  • při rekreaci, zábavě, rekreačním sportu,
  • účastí na silničním provozu v postavení chodce, cyklisty nebo uživatele jednoduchého, vlastní silou nebo elektromotorem poháněného prostředku,

  Do 20% ze sjednaného pojistného plnění, lze sjednat připojištění odpovědnosti za škody:

  • vyplývající z vlastnictví, držby nebo nájmu nemovitosti,
  • vzniklé v souvislosti s chovem zvířat pro vlastní potřebu.

  O – STANDARD

  zahrnuje pojištění odpovědnosti v rozsahu varianty O - MINIMUM, k tomu pojištění odpovědnosti:

  • za škody vyplývající z vlastnictví, držby nebo nájmu nemovitosti,
  • za škody vzniklé v souvislosti s chovem zvířat pro vlastní potřebu.

  Do 20% ze sjednaného pojistného plnění, lze sjednat připojištění odpovědnosti za škody, ke kterým došlo:

  • při zacházení s legálně drženou střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní,
  • v důsledku jednání či opomenutí osoby, které byly pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo prováděním údržby nemovitosti.

  O – EXKLUZIV

  zahrnuje pojištění odpovědnosti v rozsahu varianty O - STANDARD, k tomu pojištění odpovědnosti:

  • za škody, ke kterým došlo při zacházení s legálně drženou střelnou, bodnou nebo sečnou zbraní,
  • za škody, ke kterým došlo v důsledku jednání nebo opomenutí osob, které byly pověřeny péčí o dítě, zvíře nebo údržbou nemovitosti.

  Komplexní pojištění občanů – slevy:

  • 10% sleva při kombinaci pojištění:

   • stavba + domácnost,
   • stavba + odpovědnost za újmu
   • domácnost + odpovědnost za újmu

  • 15% sleva při kombinaci pojištění:

   • stavba + domácnost + odpovědnost za újmu

  • 5% věrnostní sleva – přiznává se při přepracování starší smlouvy sjednané u HVP, a.s.,
  • 10% sleva pro členy SDH,
  • 5% sleva za roční splátkovost.

  Aby byla Vaše pojistná ochrana úplná, nabízíme také nové Rodinné úrazové pojištění.

  Pojistné podmínky:

  Asistenční podmínky:

  Informační dokument produktu:

  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace