Pojištění odpovědnosti zaměstnance

V zaměstnání může snadno dojít ke škodě na vybavení pracoviště nebo služebním vozidle, ke škodě, kterou je zaměstnanec povinen uhradit a která mu je následně strhávána ze mzdy. Vhodným řešením takové situace je pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění se vztahuje:

  • na obecnou odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovně právním nebo služebním vztahu,
  • na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů,
  • pouze na věcné škody, tj. škody vzniklé na věci.

Pojištění může být sjednáno s platností na území České republiky nebo Evropy.

Volitelná připojištění:

  • odpovědnost za finanční škody.

Pojistné podmínky:

Informační dokument produktu:

the best replica watches