Vyřizování stížností

Hlavním cílem vyřizování stížností je přiměřená ochrana pojistníků a oprávněných osob a účinný systém vnitřní kontroly.

Podání stížnosti

Stížnosti se doručují poštou na adresu Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., generální ředitelství, referátu vnitřní kontroly, 120 00 Praha 2, Římská 45, případně e-mailem v podobě oskenované či nafocené stížnosti s viditelným vlastnoručním podpisem nebo e-mailem se zaručeným certifikovaným elektronickým podpisem.

Pokud bude stížnost doručena jinému organizačnímu útvaru (generální ředitelství, pobočka, obchodní místo, kancelář) pojišťovny nebo osobně předána kterémukoliv zaměstnanci, musí být neprodleně předložena referátu vnitřní kontroly GŘ, který centrálně soustřeďuje, eviduje a vyřizuje stížnosti klientů i ostatních osob.

Po zaevidování je stížnost neprodleně postoupena k přešetření vedoucímu organizačního útvaru, který v rámci své působnosti má v náplni své činnosti předmět stížnosti. Stížnost nesmí přešetřovat ani vyřizovat osoba, proti které stížnost jmenovitě směřuje.

Lhůty na vyřízení stížnosti

Do 5 pracovních dnů po zaevidování stížnosti na generálním ředitelství vedoucí referátu vnitřní kontroly zasílá stěžovateli písemnou informaci o přijetí jeho stížnosti.

Stížnost musí být kompletně vyřízena do 30 dnů od data doručení stížnosti. Nelze-li stížnost vyřídit v této lhůtě, osoba vyřizující stížnost písemně vyrozumí stěžovatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení.

Stěžovatel se může eventuelně se stížností obrátit na Českou národní banku.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace