Platby pojistného

Čísla účtů pro platby pojistného:

 

Pojištění majetku, úrazu, odpovědnosti, vozidel, povinné ručení:

  • č. účtu: 2252383/0300
  • IBAN: CZ51 0300 0000 0000 0225 2383
  • BIC: CEKOCZPP
  • variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy

 

Životní pojištění:

  • č. účtu: 107213487/0300
  • IBAN: CZ12 0300 0000 0001 0721 3487
  • BIC: CEKOCZPP
  • variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy

 

Životní pojištění - platby zaměstnavatele:

  • č. účtu: 171316878/0300
  • variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy

 

Upozornění:

Pojistné, podle § 51, e) zákona o DPH, nepodléhá zdanění. Žádný z pojištěnců Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP), a.s. není přijetím předpisu pojistného a úhradou pojistného vystaven riziku ručení z titulu neodvedení daně HVP, a.s. Klient HVP, a.s. tedy není povinen při úhradě pojistného zkoumat, zda platí na účet zveřejněný u správce daně.

Podle odstavce 1 § 96 zákona o DPH jsme poskytnuli finančnímu úřadu všechny naše účty k ekonomické činnosti.

Podle odstavce 2 § 96 jsme určili, který z účtů má být zveřejněn na internetu.

Protože institut nespolehlivého plátce (a související záruky) se váže na ručení za DPH u zdanitelného plnění, zveřejnili jsme jen účet, kde fakturujeme služby podléhající zdanitelnému plnění. Proto uvedené účty nejsou zveřejněny na stránkách FÚ.

V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat.

the best replica watches