Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spory mezi spotřebitelem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., jakožto pojistitelem, lze rovněž řešit cestou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u sporů týkajících se pojistných smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese www.coi.cz.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u sporů týkajících se pojistných smluv životního pojištění, je finanční arbitr, jehož internetové stránky jsou umístěny na adrese www.finarbitr.cz.

Spory z pojistných smluv sjednaných on-line (přes internetové stránky nebo jiným elektronickým prostředkem), lze rovněž řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line dostupné na oficiální internetové stránce EU.

Kontaktní e-mailová adresa Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. je info@hvp.cz.

the best replica watches