Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. odvolává řádnou valnou hromadu

Čtěte více

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu.

Čtěte více

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další...

Čtěte více

Vyhřátá ložnice, praskající polena v krbu, teplo domova, ale také požáry, otravy a další nehody.

Čtěte více

Úderem září začala topná sezóna, devět měsíců dlouhé období, ve kterém bohužel není nouze o dramata všeho druhu.

Čtěte více

Dnem 1.11.2014 nabývají účinnosti nové Zásady a tabulky pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění.

Čtěte více

Informace o přednostním právu, Usnesení představenstva společnosti o zvýšení základního kapitálu

Čtěte více

Rok 2014 je pro dobrovolné hasiče rokem 150. výročí založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech.

Čtěte více

Soutěž Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., která probíhala od 15. července do 30. listopadu 2013 má svého vítěze.

Čtěte více

Od 20.5. do 31.7. 2013 probíhala soutěž pro klienty pobočky Praha s názvem "S HVP, a.s. vždy bezpečně a správným směrem".

Čtěte více