4. července 2015 se v Pardubicích konal V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

Čtěte více

Dne 2.6. 2015 byl HVP, a.s. doručen protinávrh akcionáře

Čtěte více

Ve dnech 19. - 24. května proběhla na výstavišti v Lysé nad Labem výstava Narura Viva 2015.

Čtěte více

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu.

Čtěte více

V případě tak stresující události, jakou je dopravní nehoda, se řidiči stávají snadnou kořistí lovců nehod.

Čtěte více

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. odvolává řádnou valnou hromadu

Čtěte více

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu.

Čtěte více

Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další...

Čtěte více

Vyhřátá ložnice, praskající polena v krbu, teplo domova, ale také požáry, otravy a další nehody.

Čtěte více

Úderem září začala topná sezóna, devět měsíců dlouhé období, ve kterém bohužel není nouze o dramata všeho druhu.

Čtěte více