Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu, kterou svolává představenstvo společnosti na den 19. listopadu 2021 v 9:00 hodin do Divadla U Hasičů na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2.

Hasičská vzájemná pojišťovna
the best replica watches