Pojištění samosprávných celků

Pro vaši obec jen to nejlepší.

Novinky - pojištění samosprávných celků

Obce, města, regiony, kraje nebo zájmové svazky obcí mají na starosti rozmanitý majetek, jsou zřizovateli nejrůznějších zájmových, veřejně prospěšných nebo obchodních organizací a organizátory kulturních, sportovních nebo společenských akcí. Do jejich působnosti spadá nekonečná řada dalších povinností a to vše s sebou přináší rozmanitá nebezpečí újmy na majetku či zdraví lidí.

Postihnout všechna nebezpečí, která hrozí, nebývá snadné a ještě nesnadnější je správně je pojistit tak, jak to nejvhodnější a nejúčelnější.

Abychom byli při tomto nelehkém úkolu nápocni, nabízíme nové Pojištění samosprávných celků.