Pojištění myslivců

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti musí mít podle zákona o myslivosti uzavřeno každý, kdo loví zvěř.

Naše pojištění myslivců jde nad rámec tohoto zákonného pojištění. Kromě zákonem vyžadované odpovědnostní pojistky vás ochrání před následky škod nejen při lovu, ale i při dalších činnostech vykonávaných při ochraně přírody a zvěře.