Změna v hlášení pojistné události z povinného ručení

S účinností od 1. listopadu 2022 využívá HVP, a.s. k likvidaci pojistných událostí z povinného ručení nového externího likvidátora - společnost CONTIN.

Od uvedeného data je třeba nové pojistné události z povinného ručení hlásit na kontaktní údaje společnosti CONTIN s.r.o.

On-line hlášení zde, nebo tel.: 539 011 854, 539 011 858, případně e-mail: hvp@contin.cz