Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií a stanovisko společnosti

Dne 27. 9. 2019 byla Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. doručena žádost akcionáře - společnosti ZLT a.s., o vydání stanoviska k veřejnému návrhu smlouvy na odkoupení akcií společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna