Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu, kterou svolává představenstvo společnosti na den 30. 4. 2024 v 9:00 hodin do Divadla U Hasičů na adrese Římská 2135/45, Praha 2 - Vinohrady.

Pozvánka na valnou hromadu
the best replica watches