Oznámení o úmrtí

S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu, že nás nečekaně a navždy opustil Ing. Karel Richter, starosta SH ČMS a dlouholetý předseda Dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny.

V osobě Karla Richtera ztrácíme nejen předsedu Dozorčí rady, ale především kolegu, který se velmi aktivně zajímal o dění v pojišťovně a s řadou zaměstnanců ho pojil nejen pracovní, ale i osobní vztah.

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit smutek ze ztráty Ing. Karla Richtera a vyslovit soustrast všem pozůstalým.

Čest jeho památce!

Smuteční oznámení