Doporučení ČKP

ČKP při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, primárně vychází z údajů zapsaných v registru silničních vozidel.

Doporučení ČKP při prodeji nebo koupi vozidla

Denně se v této souvislosti setkává s případy, kdy vyjde najevo, že zápis v registru není aktuální – nedošlo k přepisu vozidla na nového vlastníka. Potom je na původním (dosud registrovaném) vlastníkovi, aby prodej vozidla a změnu vlastníka doložil. Komplikace nastávají v případě, kdy tuto skutečnost nemá čím doložit.
Pokud se tedy chystáte prodat nebo koupit vozidlo, má pro vás Česká kancelář pojistitelů pár doporučení, jak nejlépe postupovat.