Do Itálie s potvrzením

Při cestě do Itálie s sebou musíte mít potvrzení o pojištění odpovědnosti.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Dne 1. ledna 2022 vstupuje v Itálii v platnost nová vyhláška, která se vztahuje na turisty, kteří do Itálie přijíždějí za zimními sporty, tj. lyžařů, snowboardistů a obecně osob, které se v rámci svého pobytu v Itálii mohou pohybovat na sjezdovkách.

Osoby pohybující se po lyžařských areálech na označených sjezdovkách mají, dle nové vyhlášky, povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Na požádání bude rovněž nutné prokázat se dokladem, který tuto skutečnost potvrzuje.

Pokud má zákazník uzavřeno pojištění občanské odpovědnosti u HVP, a.s. s územním rozsahem Evropa, nenaplňuje toto pojištění požadavky italské vyhlášky. V návaznosti na uvedené doporučujeme sjednat si cestovní pojištění.

the best replica watches