Comunicato polizze assicurative CVT in Italia

Comunicato polizze assicurative CVT in Italia / Pojistné smlouvy havarijního pojištění v Itálii

Comunicato polizze assicurative CVT in Italia

La Società Hasičská vzájemná pojišt’ovna a.s – HVP rende noto che sono state segnalate l’esistenza di polizze assicurative afferenti al ramo 3 IVASS, Corpi Veicoli Terrestri (CVT), in Italia.

Tali polizze recano il marchio HVP e sono state emesse in conformità a convenzioni firmate dai precedenti rappresentanti della Società in Italia che sono da considerarsi false.

Il broker, infatti, ha agito al di fuori dei poteri conferiti dal contratto d’intermediazione assicurativa incassando e ritenendo premi senza darne alcuna comunicazione alla Compagnia. Inoltre, si puntualizza che la cessazione di ogni rapporto tra la Societa e i suoi precedenti rappresentanti in Italia, nello specifico le societa Finbroker S.r.l. e New Insurance Services S.p.A.

La Società HVP non ha mai avuto conoscenza circa l’esistenza di polizze CVT emesse sul territorio italiano e ha ferma intenzione di cooperare con autorità di vigilanza italiana, l’IVASS, nonché con l’Autorità Giudiziaria competente per perseguire i responsabili e salvaguardare i consumatori italiani ingiustamente danneggiati da tale condotta illecita.

Si precisa altresì che il sito internet www.hvpitalia.it non è stato autorizzato in alcuna forma dalla stessa HVP.

Praga, 20/01/2016

Hasičská vzájemná pojišt’ovna a.s.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. tímto oznamuje, že zaznamenala existenci pojistných smluv havarijního pojištění uzavíraných na území Itálie.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. upozorňuje, že tyto pojistné smlouvy, nesoucí označení Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., jsou beze zbytku falešné. Italský zprostředkovatel totiž jednal nad rámec svého oprávnění, přičemž inkasoval odměny, aniž by jakkoli uvědomil společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Dále je nutno uvést, že veškeré vztahy mezi společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a bývalými zástupci v Itálii, konkrétně společností Finbroker S.r.l. a New Insurance Services S.p.A, byly ukončeny.

Společnost Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. neměla povědomí o existenci smluv havarijního pojištění uzavřených na italském území a je pevně odhodlána spolupracovat s italskými dozorovými úřady, institutem IVASS a příslušnými soudními orgány za účelem stíhání odpovědných osob a ochrany italských spotřebitelů neprávem poškozených tímto protiprávním jednáním.

Závěrem je nutno upřesnit, že www stránka www.hvpitalia.it nebyla schválena společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Praha, 20. 01. 2016

Hasičská vzájemná pojišt’ovna a.s.

the best replica watches