Úvod > Pojistná událost

Pojistná událost

Pojistná událost vždy znamená nepříjemnosti, újmu na majetku a mnohdy, bohužel, také újmu na zdraví. Abychom mohli vaši pojistnou událost vyřešit co nejrychleji a nejefektivněji, je třeba, abyste věnovali nahlášení pojistné události a následně také poskytnutí všech potřebných informací a dokladů náležitou péči.

Pro lepší orientaci Vám přinášíme základní informace, jak v případě pojistné události postupovat.

Vyberte, jakou pojistnou událost chcete nahlásit:

Formuláře hlášení pojistné události:

Další formuláře k likvidaci pojistné události:

Nahoru
Vyrobila  Omega Design