Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu,

Hasičská vzájemná pojišťovna

kterou svolává, v souladu s ustanovením § 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a článku 12 stanov, představenstvo společnosti na den 30. dubna 2019 v 10.00 hodin do konferenčního sálu zámku v Bílých Poličanech č. 1, Bílé Poličany, PSČ 544 52, okres Trutnov.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu