Pojištění odpovědnosti zastupitelů obcí

Široké spektrum problémů, které členové zastupitelstev obcí musí řešit, s sebou nese také nebezpečí, že svým rozhodnutím způsobí škodu.

Osobám, které vykonávají funkce starosty, místostarosty a dalších funcí v obecním zastupitelstvu, nabízíme pojištění odpovědnosti pro případ finanční škody způsobené obci.