Pojištění staveb obcí

Pojištění staveb a dalšího nemovitého majetku patří k základu pojištění obcí - závažné škody na obecních nemovitostech totiž mohou znamenat citelné ztráty investic. Pojištění se sjednává na území ČR.

Pojištění staveb obcí

Pojištění se vztahuje na:

 • stavby, jejichž vlastníkem je obec nebo na stavby, které nejsou ve vlastnictví obce, které však pojištěný po právu užívá,
 • vedlejší stavby nebo jednoduché stavby, nebo
 • drobné stavby, nebo seskupení a soubory staveb, kterým nebylo přiděleno popisné či evidenční číslo, nebo
 • trvalé porosty, terénní úpravy, vnější anténní systémy či konzole elektrického nebo jiného vedení instalované na pojištěné stavbě, pokud je v pojistné smlouvě výslovně dojednáno.

Pojistit lze na:

 • Základní živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu.

 • Sdružené živelní pojištění:

  • požár,
  • výbuch,
  • přímý úder blesku,
  • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
  • vichřice,
  • krupobití,
  • sesuv lavin,
  • zřícení skal nebo zemin,
  • tíha sněhu nebo námrazy,
  • pád stromu nebo stožáru,
  • náraz silničního dopravního prostředku,
  • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
  • povodeň a záplava,
  • jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.

 • Dodatkové připojištění:

  • vichřice,
  • krupobití,
  • zemětřesení,
  • zřícení skal nebo zemin,
  • sesuv lavin,
  • tíha sněhu nebo námrazy,
  • povodeň a záplava,
  • pád stromu nebo stožáru,
  • náraz silničního dopravního prostředku,
  • voda nebo topné médium vytékající z vodovodních zařízení,
  • odcizení; právo na plnění vzniká:

   • při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,
   • při krádeži vloupáním.

Varianty pojištění, možná připojištění:

Pojištění skel - skla okenní, pevně osazená nebo zasazená ve vnějším obvodovém plášti budovy nebo na skla výlohová, která jsou součástí obvodového pláště budovy a výlohy apod.

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání:

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace